Generell informasjon om undersøkelsen

Denne undersøkelsen er for å kartlegge hvordan hver krets/region har det, og evt. hvilke utfordringer kretsen/regionen har. 

Den vil bli brukt for å skape et diskusjonsgrunnlag under Krets/Regionsmøte 23.-24 mars.

Undersøkelsen er anonym, kun velge hvilken krets/region en representerer under undersøkelsen. 

Question Title

* 1. Hvilken Region/Krets tilhører du?

Question Title

* 2. Sitter du i Region/ Kretsstyret?

Question Title

* 3. Hvilken aldersgruppe tilhører du?

Question Title

* 4. Hvilket kjønn er du?

Question Title

* 5. Er du en aktiv skytter? (Deltar på stevner/ NM osv.)

T