IGT Award 2021 gis til årets "Power Couple". Typisk en stor og en mindre bedrift som har gått sammen for å løse et problem. Den store kan være en industriell aktør, en institusjon eller offentlig aktør. Den lille kan være en teknologiutvikler, en oppstartsbedrift eller kompetansebedrift som spiller en vesentlig rolle i et innovasjons-samarbeid. Innovasjonen eller løsningen bør være kommersialiserbar. 


Question Title

* 1. Prosjektbeskrivelse (bør inneholde informasjon om hvilket problem er løst, hvilken effekt som er oppnådd, hva potensiale for for kommersialisering av løsningen utover dette prosjektet og hvorfor du mener dette er et eksempel til ettefølgelse)

Question Title

* 2. Navn på stor bedrift og kontaktperson

Question Title

* 3. Navn på mindre bedrift/teknologiutvikler og kontakperson

Question Title

* 4. Forslagsstiller

T