Question Title

* 1. Hva styrer din undervisning; lærebøker eller din kunnskap om hvilke interesser dine elever har? Drøft dette mest mulig åpent! :-)

Question Title

* 2. Bruk en av de klassene du underviser i, og fortell om interesser og interessespredning i den klassen! Klarer du å fortelle likt om alle? Hva betyr svaret på det spørsmålet, tenker du?

Question Title

* 3. Kan du tenke deg et kompetansemål, som ikke kan "dekkes" ved å gå via en interesse eleven(e) har? Fortell om det! :-)

Question Title

* 4. Hvordan kan en vite/anta at eleven opplever "fast grunn under føttene sine? I hvilken situasjon/kontekst/samhandling? Reflekter over det!

Question Title

* 5. Hva tenker du om det du har møtt i dette blogginnlegget? Gi klar beskjed! :-)

T