Takk for at du svarer på denne undersøkelsen. Den vil ta mellom 2-5 minutter og ha en viktig rolle i diskusjonen om sammenslåingen av SDF og FESPA.

Question Title

* 1. Hvorfor har du valgt å være medlem av SDF?

Question Title

* 2. I hvilken grad opplever du at dine forventninger til SDF blir oppfylt på disse områdene? (På en skala fra 1-5, hvor 1 er i liten grad og 5 er i svært stor grad. 1 er lengst til venstre, 5 lengst til høyre)

 
Faglig påfyll
Årsmøte og høstkonferanse
Mulighet til å bygge nettverk med andre i bransjen
Støtte og rådgivning ift. søknadsprosesser etc.
Fokus på utdanning/lærlinger
Vil være med å styrke skilt- og dekorbransjens anseelse
Sosiale samlinger/samvær

Question Title

* 3. I hvilken grad synes du det er viktig at din bransjeforening engasjerer seg i miljøspørsmål som berører din bransje?

Svært lite viktig Middels viktig Svært viktig
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 4. Som medlem av SDF, hvilke fordeler tror du en evt. sammenslåing mellom SDF og Fespa vil gi?

Question Title

* 5. Som medlem av SDF, er det noe du frykter at du kan miste ved en evt. sammenslåing mellom SDF og Fespa?

Question Title

* 6. Synes du det er positivt hvis foreningen skifter navn til Fespa etter en evt. sammenslåing?

Question Title

* 7. Har du andre innspill eller kommentarer ift. en evt. sammenslåing mellom SD Foreningen og Fespa?

T