Hatlebakken Nedregård er et sentrumsnært område i Elnesvågen tilrettelagt for konsentrert småhusbebyggelse. Vi planlegger enheter i ulik størrelse og utforming. Målet er å tilby et godt bo- og leveområde med nærhet til sentrum med tilhørende fasiliteter, samt umiddelbar nærhet til sjø- og friluftsområde.

Bygging av boliger starter i løpet av høsten 2023.
Vi ønsker nå å kartlegge kriterier og ønsker fra deg som ønsker å bosette deg i det nye boligfeltet. 

Vi håper du kan ta deg noen minutter å svare på denne undersøkelsen.

Question Title

* 1. Alder:

Question Title

* 2. Av disse alternativene, hvilken type bolig er du mest interessert i?

Question Title

* 3. Foretrukket bruksareal på enheten:

Question Title

* 4. Foretrukket antall etasjer på boligenheten:

Question Title

* 5. Foretrukket antall soverom i boligen:

Question Title

* 6. Foretrukket parkeringsmulighet tilknyttet boligen:

Question Title

* 7. Foretrukket antall parkeringsplasser tilhørende boligenheten:

Question Title

* 8. Er trappefri adkomst avgjørende for deg i bytte av bolig? (Fra p-plass og inn til boligenheten)

Question Title

* 9. Vennligst angi ønsket prisområde ved bytte til ny bolig.
Priser er oppgitt i NOK.

Question Title

* 10. Kryss av det du anser som de viktigste kriteriene for deg ved bytte av bolig.
Du kan velge opptil 3 alternativer.

T