Torsdag 10. mars 2016 kl. 14.00 - 15.30

Dette er et kurs for lærere som ikke har startet opp med Energiutfordringen enda og ønsker en kort, men konkret beskrivelse av hvordan man kommer i gang. Deltakere kan oppholde seg hvor som helst og logger seg på webinaret via sin egen pc. Webinaret har plass til inntil 25 deltakere. 

Påmeldingsfristen er torsdag 3. mars 2016.

Du vil få tilsendt en innkalling med agenda og enkle instruksjoner for pålogging til webinaret.
PÅMELDING

Question Title

Fornavn:

Question Title

Etternavn:

Question Title

Navn på skole:

Question Title

Kommune:

Question Title

E-postadresse:

Question Title

Har du registrert deg som bruker på www.enovasenergiutfordring.no ?

T