Screen Reader Mode Icon
IKT-Norge er i dialog med Statsministerens Kontor (SMK) om innspill til regjeringen om hvilke behov IKT-næringen har når vi beveger oss ut av Covid-19 krisen, og vi vil gjerne høre hva dere mener er viktig.

De siste ukene har med all tydelighet vist hvilken betydning digitale verktøy og teknologi har for å holde hjulene igang og sørge for aktivitet og samhandling selv under de mest krevende forhold. Disse erfaringene tar vi med oss videre, og den norske IKT-næringen skal fortsette å utvikle, innovere og levere løsninger i verdensklasse. For at vi skal lykkes med det, må næringens grunnleggende behov som tilgang til kompetanse, kapital og et transparent og effektivt regelverk vær på plass. Dine svar vil være svært viktige i arbeidet for veien videre som SMK begynner på nå. Vi håper du har anledning til å delta. Undersøkelsen tar ca. 2 min.

Undersøkelsen er helt anonym og det er ikke mulig å identifisere den enkelte respondent.
Tusen takk for din deltakelse!


Question Title

* 1. Hva er de viktigste sakene regjeringen må jobbe med for å styrke den norsk IT-næringen fremover etter korona krisen? Ranger på en skala fra 1-5 der 1= Ikke så veldig viktig og 5= Svært viktig.

  1 2 3 4 5 Ikke relevant
Utdanne flere IT kandidater ved universiteter og høyskoler
Styrke læreres digitale kompetanse
Styrke Etter- og videreutdanningen for IT næringen
Styrke FoU innen IKT
Styrke tilgangen til kapital til IT næringen
Styrke opsjonsbeskatningen
Satse sterkere på eksport og internasjonalisering av norsk IKT
Styrke satsingen på digitalisering for bærekraft
Tydeligere rolleavklaring mellom private næringsliv og offentlig sektor
Styrke satsningen på digital infrastruktur

Question Title

* 2. Har du andre innspill du mener er sentralt at det jobbes videre med til Statsministerens kontor?


0 av 2 besvart
 

T