Question Title

* 1. Hvilket selskap representerer du? 

Question Title

* 2. Hvilket fylke ligger selskapet i?

Question Title

* 3. Jobber selskapet med løsninger relatert til overvann?

Question Title

* 4. Klikk av for medlemskap i klynge

Question Title

* 5. Vannklyngen og Construction City Cluster har et prosjektsamarbeid for å finne løsninger for overvann. Er ditt selskap interessert i å delta i dette prosjektet? 

Question Title

* 6. Vi ønsker å dybdeintervjue noen av deltakerene. Kan vi ta kontakt med deg/din bedrift for en teamssamtale i anledning prosjektet? 

Question Title

* 7. Hvis ja på forrige spørsmål, skriv inn navn og kontaktinformasjon på den vi skal kontakte for intervju her

Question Title

* 8. Er det noe du ønsker å tilføye eller informere om?

T