Formålet med undersøkelsen er å kartlegge lokale bedrifter og næringsdrivende sine erfaringer og behov knyttet til covid-19. Informasjonen vil bli brukt for å kunne gi bedre oppfølging av næringslivet i Heim kommune. Takk for at du bidrar med viktig kunnskapsgrunnlag! Har du spørsmål, ta kontakt med Mari Westad på dl@halsadig.no eller mobil 94 14 99 20.

Question Title

* 1. Hvilken bransje tilhører din bedrift?

Question Title

* 2. Organisasjonsform:

Question Title

* 3. Hvor mange ansatte er det i din virksomhet?

Question Title

* 4. Hvilken stilling har du i bedriften?

Question Title

* 5. Hvordan har covid-19 påvirket inntektsgrunnlaget til din virksomhet de siste fem månedene? Oppgi på en skala fra 1 til 5 hvor 1=svært negativt og 5=svært positivt.

Question Title

* 6. Har covid-19 påført din virksomhet kritiske konsekvenser de siste fem månedene (permitteringer, oppsigelser, konkursfare)?

Question Title

* 7. Har din bedrift permittert ansatte som følge av covid-19 de siste 5 månedene?

Question Title

* 8. Har din bedrift hjemmekontor per dags dato?

Question Title

* 9. Hvilken betydning har tiltakspakkene som så langt er lagt frem av Regjeringen og Stortinget hatt for din virksomhet? Oppgi på en skala fra 1 til 5 hvor 1=svært liten betydning og 5=svært høy betydning.

Question Title

* 10. Andre kommentarer til tiltakspakkene i forbindelse med korona-situasjonen innført av Regjeringen:

Question Title

* 11. Har din bedrift søkt om BIO-midler fra Trøndelag Fylkeskommune?

Question Title

* 12. Har din bedrift søkt om kommunalt næringsfond?

Question Title

* 13. Hva er det viktigste offentlige etater (stat, kommune eller fylkeskommune) kan gjøre for å best kunne hjelpe din virksomhet akkurat nå?

Question Title

* 14. Hva er det viktigste Heim Næringsforening kan gjøre for å best kunne hjelpe din virksomhet akkurat nå?

Question Title

* 15. Heim Næringsforening planlegger høstens arrangementer, og trenger din tilbakemelding. Er din preferanse fysiske eller digitale møter?

Question Title

* 16. Noe mer du ønsker å legge til?

Question Title

* 17. Jeg samtykker til at denne informasjonen kan brukes for at Heim Næringsforening, NAV og/ eller førstelinjetjenesten i kommunen kan bistå med oppfølging.

T