Question Title

* 1. Navn på bedrift:

Question Title

* 2. Navn og e-postadresse til daglig leder/administrerende direktør:

Question Title

* 3. Navn og e-postadresse til nestleder:

Question Title

* 4. Hvor mange årsverk har dere?

Question Title

* 5. Hva synes du om dagens medlemskontingent?

Question Title

* 6. Hva mener du er det mest rettferdige kontingentsystemet?

Question Title

* 7. Synes du næringsforening/forum bør deles inn i bransjenettverk?

Question Title

* 8. Hvor ofte bør nettverksmøter holdes?

Question Title

* 9. Hak av det du synes er mest nyttig med nettverksmøter:

Question Title

* 10. Hvor ofte ønsker din bedrift studietur gjennom HNF?

Question Title

* 11. Hva synes du er det viktigste arbeidet HNF kan gjøre for din bedrift?

Question Title

* 12. Hvilke kurs, sertifikater, o.l ønsker du/dine ansatte ut ifra bedriftens behov?

Question Title

* 13. Kunne du tenkt deg å motta nyhetsbrev fra HNF om våre aktiviteter?

Question Title

* 14. Hva er viktig for din bedrift om Halsa Næringsforening og Hemne Næringsforum slår seg sammen/fusjoneres?

Question Title

* 15. Hvilken ordlyd synes du er mest passende, om en fusjon mellom Hemne og Halsa NF blir vedtatt?

Question Title

* 16. Hvor mener du kontoret til HNF bør ligge?

Question Title

* 17. Har du andre kommentarer til HNF sitt arbeid?

T