Anonym undersøkelse hvor det stemmes på seniorroerne i klubben. Under vil det stå flere kategorier med punkter under der igjen. Disse punktene er kriteriene for å vinne i sin kategori. Kryss kun av for én person og husk å trykk "ferdig" til slutt. 

Question Title

* 1. ÅRETS NYKOMMER
- har prestert svært godt i løpet av kort tid
- har vært dedikert
- har vist talent
- har hatt stort engasjement for utvikling

Question Title

* 2. ÅRETS FIGHTER
- er en som ikke gir opp
- en som har hatt en del motgang
- en som har mye ståpåvilje
- en det står respekt av

Question Title

* 3. ÅRETS MILJØSKAPER
- en som er inkluderende
- en som er hjelpsom
- en som er oppmuntrende
- en som er på "lag med" alle
- en som bidrar til å danne et godt, trygt oginkluderende fellesskap

Question Title

* 4. ÅRETS DEDIKERTE
- en som har vært aktiv i klubben i lang tid i forhold til alder
- en som møter opp på hver eneste trening
- en som er selvdreven
- en som er målrettet

Question Title

* 5. ÅRETS ILDSJEL
- en som har bidratt sosialt for klubben
- en som er initiativrik
- en som bidrar mye for fellesskapet
- en som utøver mengder frivillig arbeid
- en som motiverer og er oppmuntrende
- en person fylt med brennende iver og begeistring
- en som initierer "prosjekter" som fører utøverne sammen

T