Informasjonen du oppgir gjennom denne undersøkelsen skal ikke selges videre. Den brukes kun til analyser av samlet brukermasse på PRODA.
PRODA forbeholder seg retten til å dele undersøkelsesanalysene med samarbeidsorganisasjoner.

T