Takk for at du ønsker å besvare denne undersøkelsen

Denne undersøkelsen har som mål å bedre forstå hvordan kort tarm-syndrom og tarmsvikt påvirker hverdagen til de som lever med tilstanden.
Vi ønsker også at du som tror du har, eller legen din tror du har, kort tarm-syndrom eller tarmsvikt, men som ikke har fått diagnosen enda, deltar i undersøkelsen. Forsøk å svare på spørsmålene så godt du kan.

Undersøkelsen er laget i samarbeid mellom NORILCO, Mage- tarmforbundet, Norsk Intravenøsforening og Takeda.
 
Vi ber deg om å prioritere utfordringene basert på DIN personlige erfaring. Vi stiller også noen tilleggsspørsmål i dette spørreskjemaet. Besvarelsen er anonym og det vil ikke være mulig for mottaker å vite hvem som har svart. 
 
Bruk av resultatene
Resultatene av denne undersøkelsen vil kunne brukes i presentasjoner, rapporter eller kommunikasjons-aktiviteter for å øke bevisstheten om kort tarm-syndrom og tarmsvikt.

Dine sitater som du skriver i spørreskjemaet for å beskrive din erfaring med å leve med kort tarm-syndrom og tarmsvikt kan bli brukt, men ditt virkelige navn vil ikke bli delt da besvarelsen er helt anonym.

Det er ikke mulig for NORILCO, Mage- tarmforbundet, Norsk Intravenøsforening eller Takeda å finne navn på den som har besvart. 

T