Question Title

* 1. Hvilke utfordringer har du hatt i forbindelse med dysleksi?

Question Title

* 2. Hvor mye føler du at det å ha dysleksi påvirker deg i hverdagen?

Question Title

* 3. I hvilke situasjoner oppstår utfordringene, og i hvilken grad?

  Aldri Sjeldent Noen ganger Ofte Svært ofte
På skolen
På jobb
Hjemme
Blant venner

Question Title

* 4. Hjelpemidler:

  Stemmer dårlig Stemmer litt dårlig Vet ikke Stemmer godt Stemmer svært godt
Jeg kjenner til hvilke hjelpemidler som er tilrettelagt for meg
Jeg bruker de tilgjengelige hjelpemidlene
Jeg er fornøyd med det som finnes ute

Question Title

* 5. Tenk deg at du hadde en app som skulle hjelpe deg i hverdagen. Hva skulle du ønske at den inneholdt?

Question Title

* 6. Ville du brukt en app som inneholdt øvelser tilrettelagt for deg, inspirerende videoer og fun facts?

T