Question Title

* 1. Hva kjøper dere av oss?

Question Title

* 2. Hvor kunnskapsrike og kompetente var de av våre ansatte du var i kontakt med?

Question Title

* 3. Hvor fornøyd er du med kvaliteten på våre produkter og tjenester?

Question Title

* 4. Har du et positivt forhold til vårt varemerke/ firma?

Question Title

* 5. Hvor fornøyd er du med vår leveringstid på varer og tjenester?

Question Title

* 6. Opplever du ofte forsinkelser på varer og tjenester du bestiller av oss?

Question Title

* 7. Dersom varene eller tjenestene du har bestilt hos oss blir forsinket, får du beskjed om dette på forhånd?

Question Title

* 8. Har du en fast kontaktperson hos oss?

Question Title

* 9. Opplever du oss som tilgjengelige og lette å få tak i?

Question Title

* 10. Hvordan opplever du vår responstid på telefonen?

Question Title

* 11. Hvordan opplever du vår responstid på e-post?

Question Title

* 12. Oppfatter du oss som profesjonelle og pålitelige?

Question Title

* 13. Er du fornøyd med vår oppfølging av forpliktelser?

Question Title

* 14. Dersom du ønsker å være med i trekningen av et gavekort på kr 4.000,- fra Montér trenger vi din kontaktinformasjon:

T