Verkets lappeteppe

Her kan du stemme på den kandidaten du mener fortjener å motta donasjonene fra Verket Musikkfestival og Coop Helgeland. Velg mellom de fem kandidatene under. 

Question Title

* 1. Hvem mener du fortjener å motta donasjonene fra lappeteppeprosjektet til Verket Musikkfestival og Coop Helgeland? Gi din stemme under. 

T