Velkommen som frivillig i Marispelet

Marispelet ved Rjukanfossen startet opp i 2005 og har siden da bare vokst seg større, og behovet for frivillig er alltid der. 
På scenen står det gjerne rundt 40 frivillige aktører, og i andre deler av produksjonen består det av omkring 100 frivillige. Noen jobber med Marispelet hele året, mens de fleste jobber i ukene opp mot Marispelet og/eller under forestillingene. 
Vi har alltid behov for folk, og har man bare mulighet til et par forestillingsdager så bidrar det også mye. 

Som frivillig får du muligheten til å være med å skape og bidra inn til et av Norges største spel. Det er et flott sosialt nettverk, og vi prøver å legge til rette for sosiale arrangementer der man kan møtes på tvers av arbeidsgrupper.

Meld deg på via påmeldingsskjemaet så vil vi ta kontakt med deg.

Hvis du lurer på noe vedrørende påmeldingsskjemaet eller annet er det mulig å ta kontakt på post@marispelet.no

Question Title

* 1. Kontaktinformasjon

Question Title

* 2. Annen relevant informasjon om deg som f.eks. alder, tidligere erfaringer etc.(melder du på ditt barn, oppgi det her)

Question Title

* 4. Ved "frivillig i andre deler av produksjonen", kryss av hva du ønsker å delta på, er mulig å krysse av flere

Question Title

* 5. Annet

Question Title

* 6. Jeg godkjenner at Marispelet ved Rjukanfossen kan lagre opplysninger om meg opp til 2 år, og at de kan ta kontakt via epost og sms vedrørende Marispelet og aktiviteter knyttet til det

T