Velkommen til Afasiforbundets logopedundersøkelse 2019

Takk for at du tar spørreundersøkelsen vår. Din tilbakemelding er viktig i arbeidet for en bedre afasihverdag. 

Svarene du kommer med her skal brukes i Afasiforbundets interessepolitiske arbeid for å styrke rettighetene til personer med afasi og deres pårørende samt å styrke logopeddekningen over hele Norge.

Alle svarene som gis i undersøkelsen er anonyme og det er ikke mulig å hente ut hvem som svarer hva. 

0 av 27 besvart
 

T