* 1. Hvor fornøyd er du med det nye artikkelformatet?

* 2. Hva vil du si påvirket svaret ditt ovenfor?

T