Velkommen

Dette er en evaluering av lokale geomatikkdager for GeoForum XX. Vi håper du kan svare på noen enkle spørsmål for at vi skal kunne gjøre kurset enda bedre ved neste anledning.
Svarene er anonyme.

T