Vi sett pris på dine tilbakemeldingar

Question Title

* 1. Kva for kjønn er du?

Question Title

* 2. Var du på konferansen i regi av jobb eller ei forreining/lag?

Question Title

* 3. Holdt du innlegg på Skredkonferansen 2023?

Question Title

* 4. Kva for dagar deltok du på konferansen (huk av for dei du deltok på)?

Question Title

* 5. Kor nøgd er du med konferanselokalet? Hotellt, personalet, etc (1 er ikkje bra og 5 er best).

Question Title

* 6. Kor nøgd er du med kvaliteten på årets program? Gi 1-5 stjerner

Question Title

* 7. Kva innlegg var best/mest interessant på årets konferanse? Nevn gjerne fleire

Question Title

* 8. Var det noko du ikkje likte med årets program?

Question Title

* 9. For deg som var på festmiddagen, har du tilbakemelding på underhaldninga og Håkon som leia kvelden?

Question Title

* 10. Vi hadde fleire stands og utstillarar. Var dette noko du har innom?

Question Title

* 11. Kva er viktig for deg på ein slik konferanse?

Question Title

* 12. Kommentarar eller tips til programkomitéen?

Question Title

* 13. Kor nøgd er du med konferansen i sin heilskap?

T