Når: 10 Mars - kl.08:00-11:30
sted: Horten Kino
Billetter: Gratis for HNF medlemmer
kr.100,- pr.stk 

Velkommen til bransjetreff for de som jobber innen handel, service og servering 

Question Title

* 1. Påmelding for

T