Vi ønsker i denne undersøkelsen å stille deg noen spørsmål om omdømmeprosjektet #Hortenlove som Hortenlove-foreningen står bak. Foreningen er et samarbeid mellom Horten Næringsforum og Horten kommune.
Først ønsker vi litt bakgrunnsinformasjon om deg

Question Title

* 1. Hva er din alder?

Question Title

* 2. Kjønn?

Question Title

* 3. Hvilken tilhørighet har du til Horten kommune?

Question Title

* 4. Hvor bor du?

0 av 17 besvart
 

T