Question Title

* 1. Hvilke av disse forholdene synes du begrenser kommunikasjon kolleger imellom? Grader hvert forhold fra 1-4 hvor 1 er lavest.

  1 2 3 4
Låste dører og nøkkelkort
Mangel på forståelse for ulikhet
Alle er ikke like fleksible
Medarbeidere en ikke kjenner
For mange interne mail

Question Title

* 2. Grader følgende utsagn ut fra hva de betyr for din motivasjon på jobben. Grader hvert forhold fra 1-4 hvor 1 er lavest,

  1 2 3 4
Lykkes sammen med andre
Kunden har glede av våre produkter
Føle meg sett av min leder
Føler at jeg bidrar
Tilbakemelding fra kollegaer

Question Title

* 3. Hvilke av utsagnene under som uttrykker samhandling, appellerer til deg? Grader hvert forhold fra 1-4 hvor 1 er lavest.

  1 2 3 4
Jobben min er å få gruppa til å tenke sammen på tvers
Få det indre gullet ut
Arenaer som skaper mangfold
Lav terskel for å spørre hverandre
Spontane møter øker gjennomføringskraften vår

Question Title

* 4. Hvilke av rommene under synes du legger best til rette for kompetanseutvikling.Grader fra 1-4 (hvor 1 er lavest)

  1 2 3 4
Arbeidssted i felleskap
Eget kontor
Sosial arena
Møterom
Kreativt rom

Question Title

* 5. Hvilke av rommene under appellerer til din arbeidsmåte. Grader fra 1-4 hvor 1 er lavest.

  1 2 3 4
Brunpapirrom
Stille rom
Prosjektrom
Sted for small talk
Rom for fortrolig samtale

Question Title

* 6. Oppgi din e-postadresse, og du vil innen kort tid motta din diagnose. Vi vil ikke sende deg flere e-poster.

T