Velkommen til vårt registreringsskjema for sjåførkurs i 07000 Bergen Taxi. Her kan du registrere din interesse for sjåførkurs. Vi tar kontakt med deg hvis du er en aktuell kandidat til kurs hos oss. 

En kursplass hos oss har en egenandel på totalt kr 3 900,-. Dette inkluderer egenandel kurs kr 2650,- og kjøretest kr 1 250,- . Til dette kurset har vi et spesielt studenttilbud til fulltidsstudenter på universitet, høyskole og fagskole hvor disse får kurset gratis. I tillegg refunderer vi kostnadene til kjøretest for de som består kurset og senere begynner å arbeide for en løyvehaver i 07000 Bergen Taxi.

Hvis du ikke har kjøreseddel eller yrkessjåførkompetansebevis fra før må du også påregne utgifter for å få denne kompetansen.


Question Title

* 1. Personalia

Question Title

* 2. Din alder

Question Title

* 3. Hvor lenge har du hatt førerkort?

Question Title

* 4. Hvilke førerkortklasser har du?

Question Title

* 5. Har du gyldig kjøreseddel for persontransport eller gyldig YSK for persontransport?

Question Title

* 6. Oversikt over eventuell arbeidserfaring

Question Title

* 7. Oversikt over utdanning

Question Title

* 8. Hva er ditt primærønske for jobb hos 07000 Bergen Taxi

Question Title

* 9. Har du annen, relevant info du ønsker å formidle kan du skrive det her.

T