Question Title

* 1. Hvordan tenker du det å skaffe seg god kunnskap om elevenes interesser kan gjøres?

Question Title

* 2. Reflekter litt rundt dette med "lærebokas plass i undervisningen" slik du kjenner det. Bør dette være slik du erfarer at det er?

Question Title

* 3. Kan du tenke deg kompetansemål som ikke kan knyttes til elevers interesser?Drøft det litt...

T