Question Title

* 1. Hvor lettlest synes du konverteringsheftet er? Seks stjerner er beste karakter og indikerer meget lettlest.

Question Title

* 2. I hvilken grad synes du stoffet er godt forklart?

Question Title

* 3. I hvilken grad synes du heftet dekker differansen mellom det du kan fra før og det teoripensumet som regelverket forutsetter at seilflygerne skal ha innsikt i (Part-FCL)?

Question Title

* 4. Hvordan vurderer du språket i konverteringsheftet?

Question Title

* 5. Hvordan vurderer du illustrasjonene?

Question Title

* 6. Hvordan vurderer du den foreløpige layouten?

Question Title

* 7. Anser du det som nødvendig at tekstene i illustrasjonene oversettes fra engelsk til norsk?

Question Title

* 8. Er det noen temaer du savner? Hvis ja, spesifiser temaene. 

Question Title

* 9. Har du noen generelle forslag til korrigeringer eller forbedringer? Utdyp i fritekst.

Question Title

* 10. Har du konkrete forslag til korrigeringer eller forbedringer? Utdyp i fritekst og angi sidetall i heftet for hvert konkrete forslag du fremmer.

T