Vennligst svar på en skala der 1 er helt uenig og 6 er helt enig

Question Title

* 1. Om Globalportalen

  1 (uenig) 2 3 4 5 6 (enig)
Det har en nytteverdi for meg å bruke Globalportalen
Globalportalen er brukervennlig
Det er enkelt å finne den informasjonen jeg er ute etter på Globalportalen

Question Title

* 2. Hvor ofte er du innom Globalportalen?

Question Title

* 3. Jeg er:

Question Title

* 4. Hvis du ønsker det kan du gi oss ris/ros/input her:

T