Kriterier for EPC-fasilitatorer utviklet av guarantEE og tilpasset i samråd med Enova SF.

Ved å fylle ut skjemaet/egenerklæringen under blir du en registrert EPC-fasilitator og oppført i guarantEE-prosjektets "Register over kvalifiserte EPC-fasilitatorer". 
 
Registeret vil bli distribuert til EPC-kunder som ønsker bistand til oppstart av et EPC-prosjekt.

Question Title

1. Jeg vil oppfylle følgende krav:

Question Title

2. Jeg eller noen i min organisasjon/firma har følgende teknisk kunnskap:

Question Title

3. Jeg eller noen i min organisasjon/firma har følgende finansiell kunnskap:

Question Title

4. Jeg eller noen i min organisasjon/firma/underleverandører har kunnskap om følgende juridisk forhold:

Question Title

5. Jeg eller noen i min organisasjon/firma har følgende prosjektkunnskaper:

Question Title

6. Jeg eller noen i min organisasjon/firma har følgende sosiale kunnskaper:

Question Title

7. Jeg eller noen i min organisasjon/firma har følgende kunnskaper om innkjøp:

Question Title

8. Navn på utfyller av skjemaet:

Question Title

9. Navn på hovedkontaktperson/EPC-fasilitator:

Question Title

10. Organisasjon/firma:

Question Title

11. E-postadresse:

Question Title

12. Telefon:

Question Title

13. Webadresse: (hvis relevant)

Question Title

14. Adresse:

Question Title

15. Postnummer og sted:

Question Title

16. Ansvar og rettigheter:

Question Title

17. Ansvar og rettigheter:

T