Torsdag 14. mars 2019, kl. 1200 - 15.00
Enkel lunsj fra kl. 11.30

I samarbeid med Vestfold klima- og energiforum har vi gleden av å invitere til et seminar om energisparing og EPC - energisparekontrakter med resultatgaranti - i Tønsberg.

Seminaret har bakgrunn i et utviklingsprosjekt for statsforetaket Enova. En ny gjennomføringsmodell for EPC blir presentert med mål om å sikre en god balanse i samarbeidet mellom byggeiere og energientreprenører og økt bruk av EPC i Norge. Prosjektet gjennomføres av WSP, Caverion og LinKon og finansieres av Enova SF.
PÅMELDING

Question Title

Navn:

Question Title

Arbeidssted/organisasjon:

Question Title

Kommune:

Question Title

E-postadresse:

Question Title

Telefon:

T