Mandag 28. september 2020
Kl. 10.45 - 14.00

Parkgata 64, Hamar

Innlandet Fylkeskommune inviterer til seminar om verktøy for energieffektivisering i bygg. Fylkesrådmannen, Enova, Entra, Asplan Viak og Aurskog-Høland kommune deltar som foredragsholdere. 

Seminaret er en del av INTERREG-prosjektet Effect4buildings som har som mål å videreutvikle effektive modeller og verktøy for energisparing. 

PÅMELDING

Question Title

Angi hvor/hvordan du ønsker å delta:

Question Title

Navn:

Question Title

Arbeidssted/organisasjon:

Question Title

Kommune:

Question Title

E-postadresse:

Question Title

Telefon:

T