Glemmen videregående skole holder gratis kurs i matematikk for elever som fikk karakter 1 i 2P-Y våren 2019. Kurset er lagt opp som hjelp til å forberede deg til eksamen 12. november 2019. Hvis du ønsker å delta på dette kurset er følgende dager satt:
- 8. oktober
- 15. oktober
- 22. oktober
- 29. oktober
- 5. november
Kursstart kl. 16:00 alle dager på naturfagavdelingen.
Ved påmelding forventes det at du møter alle dager.

Question Title

* 1. Ønsker du å melde deg på kurset må du skrive ditt navn og mobilnummer i tekstboksen.

Question Title

* 2. Husk å noter deg kursdagene:

0 av 2 besvart
 

T