Hjertelig velkommen som andelshaver hos Dine Røtter - andelslandbruket på Wøyen gård!

Du er nå i ferd med å tre inn i en ny verden, en grønn, fremtidsrettet verden som du kan være med å påvirke dersom du vil. Her skal vi skape små undere, nyte deilige råvarer og dyrke fellesskap, så vel som ro og egentid i en travel hverdag.

Et sted å lære 💚Et sted å være 💚 Mat for fremtiden 💚 Mat å elske 

Ved å fylle ut dette skjemaet, melder du deg på som andelshaver hos Dine Røtter. Tegning av andeler innebærer et bindende kjøp for sesongen 2019. Ikke helt klar for å kjøpe ennå, men ønsker mer informasjon? Gå tilbake til www.dinerøtter.no eller send e-post til info@dineroetter.no.

Question Title

* 1. Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon oppgis for deg som er hovedansvarlig for husholdningens tilknytning til andelsgården.  Etter registreringen vil du få en e-post med bekreftelse av påmeldingen din. Her får du anledning til å oppgi flere medlemmer av husstanden din.
 
Din kontaktinformasjon:

Question Title

* 2. Medlemskap
For å kunne kjøpe andeler må du tegne et medlemskap. Som medlem får du disponere andelsgårdens redskaper og øvrige produksjonsmidler, og tilgang til fellesområdene våre og toaletter. Medlemskapet gir også deg og din husholdning rabatt på ulike kurs som avholdes i regi av Dine Røtter. Barn under 6 år kan følge gratis med et singelmedlemskap. For øvrige må det tegnes familiemedlemskap. Dette er et engangsgebyr du kun må betale første året.

Jeg tegner med dette følgende medlemskap (engangsavgift):

Question Title

* 3. Valg av andeler - en andel er beregnet til en voksenperson

Grønn andel
Du eller din husholdning kan kjøpe én eller flere Grønne andeler. Du velger mellom ordinær Grønn andel, eller Grønn andel Pluss, som innbefatter 12 dugnadstimer.
En Grønn andel er forventet å gi rikelig med sesonggrønnsaker for en voksenperson. I 2019 antar vi at høstesesongen starter i juni og varer til ut oktober. Avhengig av avlingsnivå tilbyr vi noe lagringsgrønnsaker fra oktober og så lenge lageret rekker. Vi vil også videreutvikle urtehagen. Avling fra urtehagen gjøres tilgjengelig i år for de med Grønn andel/Grønn andel Pluss.

Dugnadsplikt?
Det ligger 12 obligatoriske arbeidstimer til en andel med dugnadsplikt (Grønn andel Pluss).
Timene fordeles over ulike Aktivitetsdager, hvor vi jobber med forskjellige oppgaver gjennom sesongen. En Aktivitetsdag vil ha varighet på 2-3 timer per gang. Mer informasjon om dager og oppgaver kommer senere.
Du kan også bruke dugnadstimer som egentid på ulike spesifiserte oppgaver i åkeren når det passer for deg.
Også du som kjøper andel uten dugnadsplikt er hjertelig velkommen til å delta hvis og når du måtte ønske!

Selvhøsting
Vi legger opp til at alle høster sin ukentlige andel selv. Er du forhindret fra å høste en uke, kan du bestille ferdighøstet kasse til kr. 100 per gang.

Etter beste evne tilpasser vi planteutvalg og omfang slik at det skal oppleves rikelig. I et andelslandbruk deler alle partene risiko for sesongvariasjoner sammen. Blir sesongen krevende kan dette påvirke hvor stor avlingen blir.

Priser er inklusive mva.

Jeg vil ha følgende andeler (for sesongen 2019):

Question Title

* 4. Nyhet 2019!

I 2019 starter vi opp med Tomatandel og Eggandeler. Disse kan kun kjøpes som en tilleggsandel for de som kjøper Grønn andel eller Grønn andel Pluss.

Tomatandel vil bringe deg et utvalg av ulike tomater. Du får også andre drivhusvekster, som vi i år tester ut i mindre skala. Dette er agurk, paprika og chili. Ettersom det er første år vi tilbyr disse andelene, er det noe usikkert hvilket kvantum som vil ligge til en andel. Vi tilbyr derfor disse andelene til rabattert pris i år.

Eggandel gir deg egg fra lykkelige høner med masse uterom. I en eggandel får du egg fra en høne, som er cirka 30 egg per måned, med oppstart fra april. Mot vinteren vil hønene legge noe færre egg. VI ER NÅ UTSOLGT FOR EGGANDELER I ÅR

Jeg vil ha følgende tilleggsandel:

Question Title

* 5. Om andelsgården og hva innmelding innebærer:
  • Formelt inngår andelsgården under Dine Røtter AS, org.nr. 920654819. Selskapet eies og drives av daglig leder Tale Helen Seldal. Daglig leder har det økonomiske og administrative ansvaret for driften av foretaket. Selskapet har engasjert Norsk Landbruksrådgivning Østafjells som faglig rådgiver gjennom sesongen 2019.
  • Vi kaller andelsgården "Dine Røtter - andelslandbruket på Wøyen gård" fordi det er beskrivende for driften, og for å skille andelslandbruket fra resten av Dine Røtter AS' regnskap.
  • Innmelding i andelsgården, som innebærer kjøp av medlemskap og de ulike andelene , skjer ved fullføring av dette skjemaet. Faktura vil bli sendt per e-post med to ukers betalingsfrist. Medlemskap og andel/er kan ikke omsettes eller refunderes, men kan i enkelte tilfeller overføres til andre etter avtale med daglig leder.
  • Innmelding innebærer ikke kjøp av aksjer eller andre rettigheter til bedriftens midler. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser, annet enn med innbetalt medlemsavgift og andel/er. Regnskapsåret følger kalenderåret.
  • Dine Røtter AS' formål er å produsere og omsette lokal og naturlig mat dyrket etter økologiske prinsipper, samt å fremme samarbeid mellom produsent og forbruker i tråd med prinsippene for andelslandbruk/Community Supported Agriculture (CSA). Selskapet skal medvirke til økt kunnskap om mat og helse gjennom kursvirksomhet, og annen aktivitet som naturlig står i forbindelse med gårdsdriften.

Question Title

* 6. Har du noen spørsmål eller kommentarer? 

T