PERSONLIG INFO

Question Title

Fullt navn:

Question Title

Personnummer: (Eks 010199 99999)
Vi trenger dette for å rapportere studentene som kommer inn til DBH.
(Database for statistikk om høgre utdanning)

Question Title

Statsborgerskap

Question Title

Kjønn

Question Title

Hjemmeadresse

Question Title

Kontaktinfo

UTDANNING / YRKESERFARING

Question Title

Det er mulig å søke opptak på grunnlag av realkompetanse istedenfor generell studiekompetanse. Huk av under og send inn dette skjemaet. Les på https://designinstituttet.no/opptak/ under "Realkompetanse" om dokumentasjonen som da skal sendes til admin@designinstituttet.no

Question Title

Tidligere skolegang
Eksempel:
- Elvebakken VGS 2016-2020
- Academic Writing Course - OsloMet- 2020

Question Title

Yrkeserfaring og annen relevant erfaring.
Eks.  Tegnekurs, SOME-ansvarlig, illustrasjons-oppdrag

Question Title

Vitnemål fra VGS
Dersom du ikke har fått vitnemålet ditt ennå, last opp en skjermdump av siste karakterutskrift og ettersende vitnemålet når du får det. (Maks 16 MB)

Kun PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG filtyper.
Velg fil

Question Title

Annet vitnemål eller kursbevis 1  (valgritt)

Kun PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG filtyper.
Velg fil

Question Title

Annet vitnemål eller kursbevis 2 (valgfritt)

Kun PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG filtyper.
Velg fil
OPPTAKSPPRØVE

Question Title

Oppgave 1

Velg deg ett objekt eller bygning. Du skal gjøre en studie av objektet eller bygningen i form av 4-9 små tegninger på ett ark.
  • Én av tegningen skal være i plan (rett ovenfra)
  • Én tegning skal være oppriss (rett fra siden)
  • Resten av tegningene velger du selv vinkel og hva du vil fokusere på.
  • Skriv gjerne på kommentarer eller beskrivende ord til tegnigene
  • Bruk blyant, tusj og/eller kulepenn.
  • Lov å bearbeide digital.

Kun PDF, PNG, JPG, JPEG filtyper.
Velg fil

Question Title

Oppgave 2
Når corona-pandemien er ferdig, hadde det var hyggelig å dra på en festival! Tenk deg at det skal arrangeres en mini-festival i ditt nabolag. Festivalen skal hete EXITCorona. Du bestemmer selv om noen artister og/eller band skal delta og om det skal skje noen eventer der. Du bestemmer også målgruppe.

Design en plakat for festivalen.
  • Skal kunne printes i ca 70cm X 100cm (stående format)
  • Skal vekke oppmerksomhet på avstand.
  • Du kan jobbe analogt og/eller digitalt.

Kun PDF, PNG, JPG, JPEG filtyper.
Velg fil
SPØRREUNDERSØKELSE

Question Title

Er det noe mer vi bør vite om deg for å kunne gi deg et fint skoleår? (valgfritt)

Vi sender mail til alle som søker på Designinstituttet. Hvis du ikke har fått svar innen en uke,  vennligst meld fra ved å sende en mail til admin@designinstituttet.no

Noen ganger vil bare ikke dataprogrammer eller web-skjemaer samarbeide. Hvis det ikke går å levere opptaksprøver, eller vitnemål i på denne siden, så kan du sende det på mail til admin@designinstituttet.no eller laste det opp med denne dropbox-linken: (ingen maks størrelse)

https://www.dropbox.com/request/E4iKSPqrfoBJ0wIwAXcM

T