Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Er du mann eller kvinne?

Question Title

* 2. Hvor gammel er du?

Question Title

* 3. Hva er din årsinntekt

Question Title

* 4. Hvor lenge har du holdt på med stisykling?

Question Title

* 5. Har du vært på Utflukt tidligere?

Question Title

* 6. Hvem var du på festival med?

Question Title

* 7. Hvor bodde du under Utflukt?

Question Title

* 8. Hva er viktig for deg på Utflukt? (huk gjerne av flere)

Question Title

* 9. Hva synes du om underholdningsprogrammet?

  Svært dårlig Dårlig Ok Bra Svært bra Deltok ikke
Dagens video (fredag og lørdag)
Standup fredag
Konsert med Blomst lørdag

Question Title

* 10. Lånte du sykkel fra våre sykkelsponsorer?

Question Title

* 11. Hvem lånte du sykkel fra?

Question Title

* 12. Vurderer du å kjøpe sykkel etter å ha prøvd nye merker på Utflukt?

Question Title

* 13. Hva synes du om de guida turene/kursene?

Question Title

* 14. Har du forslag til andre typer guida turer og kurs vi kan ha til neste år?

Question Title

* 15. Hvilke dager benyttet du deg av heis?

Question Title

* 16. Hvor fornøyd er du med?

  Svært misfornøyd Misfornøyd Ok Fornøyd Svært fornøyd Deltok ikke
Informasjon i forkant av festivalen
Informasjon under festivalen
Kursprogrammet
Turprogrammet
Hjelpen fra Utflukt-ansatte og frivillige
Mattilbudet
Servicen fra hotellet

Question Title

* 17. Kunne du tenke deg tilbake for å sykle i Trysil i privat regi?

Question Title

* 18. Hvor fornøyd er du med Utflukt 2023 totalt sett?

Question Title

* 19. Har du noen andre konkrete forslag til hvordan vi kan gjøre Utflukt bedre neste år?

T