Question Title

* 1. Navnet på di bedrift

Question Title

* 2. Har di bedrift behov for fleire ansatte?

Question Title

* 3. Dersom behov for fleire ansatte, kva kompetanse/erfaring er mest nødvendig?

Question Title

* 4. Dersom behov for fleire ansatte, kor mange ansatte har di bedrift behov for?

Question Title

* 5. Har di bedrift permittert ansatte?

Question Title

* 6. Kor mange har di bedrift permittert?

Question Title

* 7. Kva hovedkompetanse/erfaring har dei som er permittert?

Question Title

* 8. Kor mange ansatte kan potensielt di bedrift låne ut?

Question Title

* 9. Dersom aktuelt: Skriv inn telefonnummer på den i bedrifta næringssjef kan ta kontakt med for ei evt. koordinering og kobling mellom bedrifter.

T