PROGRAM

08:30 Velkommen // Innledning - LU Havtek, Pro Barents & Petro Arctic

09:00 Hammerfest Industriservice - Hvordan kombinere ressurser og kompetanse for attraktiv tjenesteutvikling til havnæringene

09:20 Polar Algea - Havbruk og alge produksjon, viktige fellesnevnere og utviklingsmuligheter ?

09:40 Vår Energi - Redning og beredskap: Hvordan jobbet vi med å implementere arktisk teknologi i drift av Goliat

10:00 Kaffepause // Benstrekk

10:20 Equinor - Digitalisering generelt, 3D printing spesielt

10:40 TIALTA - Hvordan implementere smart teknologi for bedre beslutninger og sikrere prosesser. Optimalisering av verdikjeden.

11:00 Nordkapp Maritime Fagskole - Simulering og trening av personell for havnæringene, ser vi noen trender ?

11:20 Norway Royal Salmon - Teknologi anvendelse i oppdrett, digitalisering i praksis

12:00 LUNCH

13:00 Gruppe arbeid

15:00 Oppsummering av gruppe arbeid

17:00 Middag - Meny og sted kommer

T