Spørreundersøkelse Bok til alle-bibliotek

Question Title

* 1. Navn på bibliotek

Question Title

* 2. Fylke?

Question Title

* 3. Navn og e-postadresse på Bok til alle-kontakten

Question Title

* 4. Hvor lenge har du vært Bok til alle-kontakt?

Question Title

* 5. Hvor får du informasjon fra om hva Bok til alle-arbeidet innebærer?

Question Title

* 6. Samarbeider biblioteket med andre aktører om
Bok til alle-arbeidet?

Question Title

* 7. Hvis ja, hvilket samarbeid er dette?

Question Title

* 8. Mottar du våre månedlige nyhetsbrev?

Her kan du abonnere på nyhetsbrevet: http://eepurl.com/dlZJZv

Question Title

* 9. Hva ønsker du mer av i nyhetsbrevet?

Question Title

* 10. Mottar biblioteket to bokpakker i året?

Question Title

* 11. Hva gjør du med disse bøkene?

Question Title

* 12. Har du hørt podkastene våre?
Bok til alle-podkasten og Podkæst for ungdom er tilgjengelige på Soundcloud og iTunes.

Question Title

* 13. Har ditt bibliotek planlagt Bok til alle- arrangement i 2021?

Question Title

* 14. Hvor ofte besøker du..?

  Aldri Sjelden Månedlig Ukentlig Daglig
Instagram-kontoen vår?
Boksøk.no ?
Facebook-siden vår?
Leser søker bok sin hjemmeside

Question Title

* 15. Har biblioteket en..?

Question Title

* 16. Har biblioteket?

Question Title

* 17. Har biblioteket organisert digital språkkafe i 2020?

Question Title

* 18. Har biblioteket organisert fysisk språkkafe i 2020?

Question Title

* 19. Bruker dere litteratur på språkkafe?

Question Title

* 20. Hvis ja:
Hvilken type litteratur bruker dere?

Question Title

* 21. Savner du informasjon knyttet til å arrangere språkkafe?

Question Title

* 22. Hvilke språk er representert i språkkafeene?
(Dette er nyttig informasjon i arbeidet med å utvikle nye parallellspråklige bøker)

Question Title

* 23. Hvert år kårer vi Årets Bok til alle-bibliotek. Hvorfor bør ditt bibliotek få prisen i 2020?

Question Title

* 24. Har dere tips om hvordan vi kan gjøre Bok til alle-nettverket bedre?

T