Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Hvordan vil du vurdere kurset, totalt sett?

Question Title

* 2. Hvor nyttig var materialet som ble brukt (tekster, lærebøker osv.)?

Question Title

* 3. Hvor tydelig forklarte foreleseren stoffet?

Question Title

* 4. Presenterte foreleseren stoffet for fort, for langsomt, eller i passe hastighet?

Question Title

* 5. Hvor godt svarte foreleseren på studentenes spørsmål?

Question Title

* 6. Hvor trygt føltes det å ytre meninger på forelesningene?

Question Title

* 7. Hvor nyttige var leksene for din forståelse av stoffet?

Question Title

* 8. Hva ville du gjort annerledes for å gjøre kurset bedre?

0 av 8 besvart
 

T