Question Title

* 1. Kjønn

Question Title

* 2. Hvor ofte spiller du tennis i snitt?

Question Title

* 3. Hvem spiller du sammen med i Asker?

Question Title

* 4. Hva slags type medlemskap har du/dere i familien?

Question Title

* 5. Hvor lenge har du vært medlem av Asker Tennis?

Question Title

* 6. Hvem spiller tennis i familen? Flere alternativer er mulig

Question Title

* 7. Hvordan ønsker du att klubben ska kommunisere på? (her må du rangere 1-4 der 1 er mest viktig)

Question Title

* 8. Hvor enig er du i følgende utsagn: Jag har god kjennskap til styret i Asker Tennis

Question Title

* 9. Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn: Følgende områder i Asker Tennis er du fornøjd med.

  Helt uenig Litt uenig Litt enig Helt enig Vet ikke
Uteanlegget
Tennishallen
Kafeen
Shopen
Banebookingsystemet
Hjemmesiden

Question Title

* 10. Hvor enig/uenig er du i følgende utsagn

  Helt uenig Litt uenig Litt enig Helt enig Vet ikke
Det er viktigt å utvikkle klubbens anlegg mer (trim rom/flere baner inne og ute, bettre/finere fasiliteter ute etc
Det er viktigt å få beddre mulighet å booke bane inne
Det er viktigt at klubben skal arrangere flere sosiale arrangementer
Det er viktig at klubben arrangerer interne tennisturneringer
Det er viktig at klubben arrangerer nasjonale tennisturneringer
Det er greit av og til å måtte vike for arrangement på banene
Det er viktig å rekruttere nye spillere/barn til klubben
Det er viktigt med kurs/treningstilbud for voksne
Det er viktigt med Cardio tennis
Det er viktigt med organisert fysisk trening for barn
Det er viktigt med organiset fysisk trening for voksne
Det er viktigt å komme i konttakt med spillere på samma nivå
Det er viktigt at klubben får frem spillere som kan hevde seg nasjonalt/internasjonalt
Det er viktig at klubben har herre- og damelag som gjør det bra i seriespillet

Question Title

* 11. Er du enig eller uenig i følgende utsagn om dine treningsmuligheter?

  Helt uenig Litt uenig Litt enig Helt enig Vet ikke
Jeg er fornøyd med mine muligheter til å utvikle meg som tennisspiller
Jeg har kontakt med/tilgang til jevngode å trene med i klubben
Treningstilbudet for voksne er bra

Question Title

* 12. Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om treningsmulighetene for ditt/dine barn?

  Helt uenig Litt uenig Litt enig Helt enig Vet ikke
Mitt/mine barn er fornøyde med tennistreningen
Jeg er fornøyd med mitt/mine barns muligheter til å utvikle seg som tennisspiller
Jeg får god informasjon om treningsmuligheter og turneringer for mitt/mine barn
Det er lett å kontakte trenere
Prisen for juniortrening står godt i forhold til utbyttet for mitt/mine barn
Mitt inntrykk er at størrelsen på juniorgruppene på hver bane er passe store
Tilbudet for konkurranse spillere er meget bra

Question Title

* 13. Hvordan stiller du deg til at Asker Tennis baserer seg på dugnad og frivillighet

Question Title

* 14. Hvor enig/uenig er du i følgende utsagn om trenerne

  Helt uenig Litt uenig Litt enig Helt enig Vet ikke
Jeg får god teknisk instruksjon
Treneren er engasjert
God kommunikasjon fra treneren
Treneren er oppdatert og lærer ut på moderne vis

Question Title

* 15. Hvor tilfreds er du med resepsjonsvaktene?

Question Title

* 16. Hvor tilfreds er du med renhold i hallen/på utebanene i dusjer/toaletter?

Question Title

* 17. Hvor mye har du brukt treningsrommet i 2018?

Question Title

* 18. Har du spillt på grusbanene i boblen sedan den kom opp i november 2018?

Question Title

* 19. Dersom du har spillt i boblen, liker du det?

Question Title

* 20. Hva er din samlede vurdering av Asker Tennis?

Question Title

* 21. Øvrigt (Fritekst der du kan skrive annet du vill fortelle)

T