Intensjonen med undersøkelsen er å gi CTO'er, ledergrupper og styrene en situasjonsrapport på Bergens digitale modenhet, utfordringer i IT lederfunksjonen, hvilke teknologier det investeres i, og lønnsnivå. 
 
Undersøkelsen er anonym. Alle som får tilsendt undersøkelsen vil motta rapporten når den er klar (ca. juni 2020). Meld deg på nyhetsbrevet vårt på bonesvirik.no/innsikt og få den tilsendt så snart den er klar. Undersøkelsen blir også publisert på bonesvirik.no/innsikt.
 
Tusen takk for at du bidrar til økt innsikt i regionen vår!

Med vennlig hilsen
Andreas de Lange, Partner (tech & digital) i Bønes Virik Executive Search

Question Title

* 1. Jobber du i Bergen?

Question Title

* 2. Hva er tittelen din? (hvis ikke tittelen din er representert - velg det som er mest likt)

Question Title

* 3. Hvilke TRE oppgaver bruker du MEST tid på i jobben som CTO?

Question Title

* 4. Har selskapet du jobber for en klar digital strategi som er forankret i ledergruppen og styret?

Question Title

* 5. I hvilken grad har selskapet du jobber for lykkes med å benytte digitale teknologier til å realisere selskapets strategi.

Question Title

* 6. Hvordan vil du definere ledergruppens digitale forståelse? (i selskapet du jobber for)

Question Title

* 7. Hvordan vil du definere styrets digitale forståelse? (i selskapet du jobber for)

Question Title

* 8. Hva er eventuelt konsekvensene av at ledergruppen og/eller styret ikke har tilstrekkelig digital forståelse? (gå videre hvis ikke relevant eller du ikke ønsker å svare)

Question Title

* 9. Hva er selskapets hoved infrastrukturplattform i dag?

Question Title

* 10. Hva er de TRE viktigste målene når dere prioriterer digitale initiativ i selskapet?

Question Title

* 11. Hvordan vil du beskrive selskapets investeringer i følgende teknologier?

  Høy Moderat Lav Ingen
Cloud
AI
Mobile løsninger (app og tilsv.)
IoT
RPA
VR
Blockchain

Question Title

* 12. Hvilke faktorer hemmer selskapets nye teknologi-initiativ?

Question Title

* 13. Har IT budsjett økt fra i fjor?

Question Title

* 14. Har selskapet du jobber for vært utsatt for store sikkerhetsangrep i 2019?

Question Title

* 15. I hvilken grad er selskapet du jobber for eksponert for IT-sikkerhetbrudd?

Question Title

* 16. Har dere intensjoner om å øke antall årsverk av teknologer i 2020 enten via ansettelser eller innleie.

Question Title

* 17. Er den generelle IT-kompetansemangelen i markedet et hinder for selskapets evne til å henge med i den digitale utviklingen?

Question Title

* 18. Hvilke kanaler bruker dere for å tiltrekke dere tech kompetanse?

  I stor grad I noe grad Lite/Aldri
Rekrutteringsbyråer
Konsulentselskaper 
Outsourcing/Offshoring
Internship
Nyutdannede 
Oppkjøp

Question Title

* 19. Hvilke TRE områder opplever du det er størst mangel på hoder/kompetanse, generelt sett i markedet. (trenger ikke være selskapets behov)

Question Title

* 20. Har selskapet du jobber for en ekstern utviklingsavdeling i et lavkostland?

Question Title

* 23. Hvilke andre goder mottar du?

Question Title

* 24. Hvilke bøker, nettsteder, podcaster, etterutdanning vil du anbefale til dine CTO kolleger? (vi lager en toppliste basert på gode tips)

Tusen takk! Rapporten blir tilgjengelig på bonesvirik.no/innsikt. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få den tilsendt når den blir publisert. 

Med vennlig hilsen
Andreas de Lange, Partner (Tech)
Bønes Virik Executive Search

Question Title

Bilde
0 av 24 besvart
 

T