Bruk av CRP-analysen i primærhelsetjenesten
Som ledd i Noklus sitt arbeid for korrekt bruk av laboratorieprøver, sender vi ut pasienthistorier for å illustrere nytteverdi av laboratoriediagnostikk. I november 2016 sendte vi ut en pasienthistorie hvor tema var bruk av CRP-analysen i et tverrfaglig samarbeid. Pasienthistorien ble sendt til allmennleger, alt helsepersonell i sykehjem (sykehjemsleger, sykepleier mfl.), og helsepersonell i hjemmetjenesteenheter som deltar i Noklus. 

På de neste sidene finner du pasienthistorien, spørsmål som ble gitt til deltakerne og svarfordeling som er tilpasset deltakernes arbeidssted og yrkesbakgrunn. I tillegg vil du få en faglige kommentarer til tema som belyses. Antatt tidsbruk er ca. 5 min. Anonymiserte data fra undersøkelsen kan bli brukt i vitenskapelige publikasjoner, og derfor vises ikke komplett svarfordeling og antall svar.
Vennlig hilsen
Svein Ivar Fylkesnes – sykehjemslege,
Geir Thue - fastlege/professor,
Heidi Sanderød - laboratoriekonsulent,
Kari van den Berg - laboratoriekonsulent,

Ann Helen Kristoffersen – laboratorielege/PhD,
Sverre Sandberg - leder av Noklus/professor,
Siri Fauli - helseøkonom/Phd

Question Title

Hvilken pasienthistorie ønsker du å gjennomgå?

Question Title

Hvor sannsynlig er det at du anbefaler dette selskapet til en venn eller kollega?

Ikke sannsynlig i det hele tatt
Svært sannsynlig

T