Question Title

* 1. Kontaktinformasjon/ Contact information

Question Title

* 2. * 2. Kjønn/Sex

Question Title

* 3. 3. Språk nivå / Language level

Question Title

* 4. * 4. Land ( hvor du er fra)/ Country (where you are from)

Question Title

* 5. 5. Har du brukt Zoom før? / Have you used Zoom before?

Question Title

* 6. 6. Jeg samtykker herved til registrerings prosessen til Caritas Norge.
Jeg er kjent med at jeg når som helst kan kontakte Caritas og be om at informasjonen slettes.

I hereby consent to the registration process of Caritas Norway.
I am aware that I can contact Caritas Norge at any time to get my information deleted.

T