Question Title

Bilde
Nesøya aktivitetspark er stiftet av foreldre til barn på Nesøya og omegn. Vi har sett behov for alternative aktiviteter i lokalsamfunnet vårt. Formålet er å etablere en aktivitetspark på Nesøya for barn og ungdom, samt å arrangere eventer og samlinger i parken. Parken skal være et gratis tilbud og åpen for alle.

Årsmøtet i Nesøya idrettslag har vedtatt at parken kan bygges fra grusbanen ved siden av ballbingen og på gressletta ned til friidrettsbanen. 

Nå ønsker vi medvirkning fra alle på Nesøya for å få innspill på hvem som ønsker å bruke den, hva den kan brukes til, hvilke aktiviteter parken skal tilrettelegges for, sosiale soner, utforming og andre generelle innspill.

Question Title

* 1. Hva er viktigst for deg i en aktivitetspark (kan velge mer enn ett alternativ)?
Vi vil gjerne ha dine innspill!

Question Title

* 2. Hva vil du bruke sosiale soner i en aktivitetspark til (kan velge mer enn ett alternativ)?

Question Title

Bilde

Question Title

* 3. Hvis du ruller, hva foretrekker du å rulle på?

Question Title

Bilde

Question Title

* 4. Hva er viktigst for deg når du ruller (kan velge mer enn ett alternativ)?

Question Title

* 5. Hva skal til for at du skal få lyst til å bruke en aktivitetspark?

Question Title

* 6. Hva slags lekeapparater synes du er spennende?

Question Title

Bilde

Question Title

* 7. Hva slags beplanting og grønne områder ønsker du ?

Question Title

Bilde

Question Title

* 8. Selskapsmuligheter

Question Title

* 9. Hvilke øvrige aktiviteter ønsker du at det legges til rette for?

Question Title

Bilde

Question Title

* 10. Hvis det var tilrettelagt for gratis og selvbetjent utlån av utstyr, hva ønsker du skal være tilgjengelig (kan velge mer enn ett alternativ)?

Question Title

* 11. Kunne du tenke deg å bruke rulleparken om vinteren også (kan velge mer enn ett alternativ)?

Question Title

* 12. Har du vært i andre aktivitetsparker i Norge eller utlandet tidligere

Question Title

Bilde

Question Title

* 13. Jeg er:

Question Title

* 14. Hvor gammel er du?

Question Title

* 15. Bor du på Nesøya?

Question Title

* 16. Har vi glemt noe? Er det noe du ønsker å formidle gjennom denne undersøkelsen?

Question Title

* 17. Ønsker du å stille som ressursperson for dette prosjektet? Om du ønsker fyll inn skjema. Om ikke hopp over dette.

Følg oss på facebook
Støtt aktivitetsparken på vår spleis

Question Title

Bilde

T