Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Hva bruker du og organisasjonen din Youngstorget til?

Question Title

* 2. Har du selv vært ansvarlig for å leie Youngstorget til organisasjonsaktiviteter?

Question Title

* 3. Hvor fornøyd er du med muligheten for leie av torget til arrangementer, stands, eller lignende?

Question Title

* 4. Opplever du at Youngstorget er tilgjengelig når du ønsker å leie?

Question Title

* 5. Hvor fornøyd er du med utleieprisen?

Question Title

* 6. Vet du hvor du skal lete for å få informasjon om leie og bruk av torget?

Question Title

* 7. Hvor fornøyd er du med benker, sitteplasser og bord på torget?

Question Title

* 8. Hvor fornøyd er du med belysningen på torget?

Question Title

* 9. Hvor fornøyd er du med dekoren på torget (plantekasser, osv.)?

Question Title

* 10. Hvor trygg føler du deg på torget?

Question Title

* 11. Er det noe annet du ønsker å gi oss innspill om vedrørende torget? Gi oss innspill her!

0 av 11 besvart
 

T