Personvern

Dette skjemaet er laget for påmelding kurs i forskningmetodikk for brukermedvirkere og medforskere. Opplysningene samles inn på bakgrunn av at du samtykker til det, jamfør personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a). Se vår personvernerklæring om hvordan vi behandler personopplysninger: Personvernklæring for Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT. Ved spørsmål vedr. personvern i KBT, ta kontakt med Ingvild Kvisle på ingvild.kvisle@kbtmidt.no eller 481 01 871

Question Title

* 1. Jeg har lest og forstått betingelsene beskrevet over

Question Title

* 2. Jeg godkjenner at KBT bruker opplysningene i skjemaet til direktekommunikasjon med meg og for å ha oppdaterte deltagerlister.

Question Title

* 3. Jeg ønsker å delta på kurset

T