Har du papirutgaven skriv gjerne på baksiden av arket.
Informasjon om den planlagte utbyggingen finnes på: https://www.obos.no/bogerudtorg/slik-blir-boligene
og i saksinnsyn på http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no. (saksnummer: 201006409)

Question Title

* 1. Hvor godt kjenner du til utbyggingsplanene på Bogerud? (sett ett kryss )

Question Title

* 2. I forslaget fra OBOS er det lagt opp til tre blokker på åtte etasjer hver med totalt 111 nye leiligheter. Det er planlagt ca 25% 2-romsleiligheter, ca 50% 3-romsleiligheter og ca 25% 4-romsleiligheter på noe over 75 m2. (Se mer info i lenker over) 
Hva synes du om forslaget?
Stikkord: høyde, leilighetsstørrelser, innhold, utforming, materialer, parkering, veiløsninger

Question Title

* 3. Hva benytter du Bogerud senter til i dag?
(Du kan krysse av for flere alternativer)

Question Title

* 4. Hva trenger Bogerud senter for at du skal benytte det oftere?
(Du kan krysse av for flere alternativer)

Question Title

* 5. Det er planlagt et nytt torg der det i dag er korttidsparkering.
Hvilke elementer trenger det nye torget og området med gressplen langs General Ruges vei dersom det skal bli et sosialt møtested?

(Du kan krysse av for flere alternativer)

Question Title

* 6. Hvis det kommer et nytt serveringssted på senteret (planlagt plassering ut mot torget), hva håper du kommer?
(Du kan krysse av for flere alternativer)

Question Title

* 7. Er det noe ved senteret i dag som du misliker og som du håper utbygger gjør noe med i forbindelse med utbyggingen?

Question Title

* 8. Er det noe ved senteret i dag som du liker og håper utbygger beholder i forbindelse med utbyggingen?

Question Title

* 9. Hvilken tilknytning har du til Bogerud? (Du kan krysse av for flere alternativer)

Question Title

* 10. Informasjon om deg

T