Question Title

1. I løpet av 2018 har det kommet inn 1 000 avviksmeldinger til Datatilsynet. Hvor mange avviksmeldinger kom det inn i 2015?

Question Title

2. Gmail, Outlook og Icloud fikk det glatte lag i stor sikkerhetstest tidligere i år. Hvem utpekes som den store vinneren?

Question Title

3. Hvem av disse regnes blant oppfinnerne av internett?

Question Title

4. MacOS har kodenavn etter områder i California. Hva slags type landskap er nyeste utgave en referanse til?

Question Title

5. Javascript-rammeverket React brukes ofte sammen med et bibliotek som brukes til å holde styr på "state" i applikasjonene. Hva heter dette biblioteket?

Question Title

6. En kommune fikk nylig 1,6 millioner kroner i straffegebyr fra Datatilsynet, etter at en sikkerhetsbrist ga elever tilgang til andres brukeropplysninger. Hvilken kommune?

Question Title

7. Windows Server fikk nylig offisiell støtte for en protokoll for kryptert fjerntilgang. Hva heter verktøyene som nå er offisielt støttet og som gir tilgang til den aktuelle protokollen?

Question Title

8. Hvilken kommando brukes for å opprette en ny fil i et terminalvindu på Linux eller i Mac OS?

Question Title

9. Hva heter IBMs plattform for kunstig intelligens?

Question Title

10. Et stort IT-selskap overtok nylig driften av svenske Bankgirot. Hvilket?

T