Question Title

* 1. Hvor lenge har du vært medlem i XR Oslo?

Question Title

* 2. Hvor bor du?

Question Title

* 3. Hvor finner du vanligvis informasjon om XR Oslo sine aktiviteter?

Question Title

* 4. Hvilke XR-arrangementer pleier du å komme på?

Question Title

* 5. Hvor ofte kommer du vanligvis på medlemsmøte på mandager?

Question Title

* 6. Hvis du kommer månedlig eller sjeldnere, hva er årsaken til det?

Question Title

* 7. Dersom ditt forrige svar var at du ikke trives, kan du utdype dette?

Question Title

* 8. Hvilke 3 av punktene nedenfor synes du er mest nyttig i medlemsmøtet?

Question Title

* 9. Hvor ofte synes du medlemsmøtet skal avholdes?

Question Title

* 10. Har du andre ønsker til eller tilbakemeldinger om medlemsmøtet?

T