Evaluering av NSFTs vintermøte 2020

Question Title

* 1. Hva synes du om generelt om årets vintermøtet?

  Svært bra Bra Greit Dårlig Vet ikke
Hvordan svarte vintermøtet til dine forventninger?
Hva er ditt samlede inntrykk av det faglige programmet?
Hva synes du om antall og lengde på sesjoner og foredrag?
Hva synes du om antall og lengder på pauser?

Question Title

* 2. Hva synes du om felles-sesjonene på vintermøtet?

  Svært bra Bra Greit Dårlig Vet ikke
ADHD (torsdag)
Årets artikkel (torsdag)
Antibiotikaresistens (fredag)
Beitoforelesningen - Using fish cells to build micro-organs (lørdag)
Nordic symposium - Doping (lørdag)
Hva synes du om "Besseggen" som lokale for felles-sesjonene

Question Title

* 3. Hva synes du om toksikologi-sesjonene på vintermøtet?

  Svært bra Bra Greit Dårlig Vet ikke
Polarforskning (torsdag)
Frie foredrag (fredag)
Posterpresentasjon (fredag)
Luftforurensing (lørdag)

Question Title

* 4. Hva synes du om farmakologi-sesjonene på vintermøtet?

  Svært bra Bra Greit Dårlig Vet ikke
Type 2-diabetes (torsdag)
Frie foredrag (fredag)
Posterpresentasjon (fredag)
Immunfarmakologi/nye behandlingsprinsipper (lørdag)

Question Title

* 5. Har du andre kommentarer til det faglige programmet?

Question Title

* 6. Har du forslag til hvordan vi kan forbedre møtet?

Question Title

* 7. Har du forslag til hvordan vi kan få flere deltagere til møtet?

Question Title

* 8. Har du forslag til fremtidige foredragsholdere og emner?

Question Title

* 9. Hva er din bakgrunn?

Question Title

* 10. Hva er ditt arbeidsområde?

T